Welcome to Livets Juridik

I samband med ett dödsfall uppkommer flera juridiska frågeställningar. Livets juridik har tidigare bistått sina kunder i dessa frågor. Sedan årsskiftet 2017/18 bedriver Livets juridik inte längre någon juridisk verksamhet i egen regi.

Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber advokater kan du emellertid även i framtiden få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet.

Boutredare och jurister på Amber advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med bouppteckning, boutredning och arvskifte i samband med ett dödsfall.

De upprättar också avtal och dokument som kan göra livet tillsammans i en familj mindre komplicerat såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m.

Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellan våra samarbetspartners och Amber advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning även i framtiden.

Kontaktuppgifter till Amber advokater
Amber Advokater i Karlskrona
kna@amberadvokater.se
0455-34 11 00

No front page content has been created yet.